Wat betekent zina

wat betekent het
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Wat betekent zina?

Zina is een term die in de islamitische context wordt gebruikt en verwijst naar onwettige seksuele betrekkingen. Het woord zina komt van het Arabische woord ‘زِنًى’ en heeft betrekking op geslachtsbetrekkingen die buiten het huwelijk plaatsvinden. In de islam wordt zina beschouwd als een zonde en wordt ernstig afgekeurd. Het begrip zina heeft dus een morele en religieuze lading en heeft grote invloed op de islamitische wetgeving en sociale normen.

Wat wordt beschouwd als zina?

In de islamitische leer wordt zina niet beperkt tot alleen geslachtsgemeenschap, maar omvat het ook andere vormen van seksuele handelingen die als onwettig worden beschouwd. Voorbeelden hiervan zijn buitenechtelijke seksuele betrekkingen, overspel, ontucht, en andere vormen van onkuisheid. Zina wordt beschouwd als een overtreding van de islamitische voorschriften en kan leiden tot ernstige gevolgen, zowel in dit leven als in het hiernamaals.

De gevolgen van zina

In de islamitische wetgeving zijn de gevolgen van zina streng. In sommige streng islamitische landen kan zina bijvoorbeeld leiden tot zware straffen zoals steniging of zweepslagen. Ook kan het leiden tot sociale uitsluiting en schaamte voor de betrokkenen en hun families. Daarnaast kan zina leiden tot psychologische en emotionele schade voor de betrokkenen, en kunnen er ook maatschappelijke consequenties zijn.

Voorkomen van zina

In de islam wordt het voorkomen van zina als zeer belangrijk beschouwd. Het huwelijk wordt gezien als de enige wettige manier om seksuele betrekkingen aan te gaan, en kuisheid en zelfbeheersing worden sterk aangemoedigd. Daarnaast worden er binnen de islamitische gemeenschap vaak verschillende maatregelen genomen om zina te voorkomen, zoals het aanmoedigen van kuisheid, het beschermen van de eer van vrouwen, en het aanmoedigen van het huwelijk op jonge leeftijd.

Hulp en vergeving

Ondanks de strenge houding ten opzichte van zina, wordt er ook binnen de islam ruimte geboden voor vergeving en berouw. Het is mogelijk om vergiffenis te verkrijgen door oprecht berouw te tonen en toewijding aan het naleven van de religieuze voorschriften. Bovendien wordt er binnen de islam aandacht besteed aan het bieden van hulp en steun aan mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan zina, zowel op juridisch, sociaal als geestelijk vlak.

👇 Meer leuke artikelen

Plaats een reactie