Wat betekent woz

watbetekenthet
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Wat betekent WOZ?

De afkorting WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. Deze wet bepaalt de waarde van onroerende zaken, zoals woningen, bedrijfspanden en grond. De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente en vormt de basis voor verschillende belastingen en heffingen.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde door te kijken naar verschillende factoren, zoals de ligging, het soort pand, de oppervlakte, de staat van onderhoud en recente verkoopprijzen van vergelijkbare panden in de omgeving. Deze gegevens worden verwerkt in een taxatiemodel, waaruit de uiteindelijke WOZ-waarde naar voren komt.

Belang van de WOZ-waarde

De WOZ-waarde is van invloed op verschillende belastingen en heffingen, waaronder:

  • Onroerendezaakbelasting (OZB): Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde als basis voor het berekenen van de OZB.
  • Waterschapsbelasting: Waterschappen gebruiken ook de WOZ-waarde voor het vaststellen van de hoogte van de waterschapsbelasting.
  • Inkomstenbelasting: Voor woningeigenaren heeft de WOZ-waarde invloed op het eigenwoningforfait, dat meetelt bij de berekening van het belastbare inkomen.
  • Erf- en schenkbelasting: Bij erven of schenken van onroerende zaken speelt de WOZ-waarde ook een rol.

De WOZ-beschikking

Elk jaar ontvangen woningeigenaren een WOZ-beschikking van de gemeente, waarin de vastgestelde WOZ-waarde staat vermeld. Dit document is ook belangrijk voor het bepalen van de hoogte van de gemeentelijke belastingen en heffingen.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Als u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde, is het mogelijk om hiertegen bezwaar te maken bij de gemeente. U kunt bijvoorbeeld recente verkoopprijzen van vergelijkbare panden in de omgeving aanleveren om aan te tonen dat de waarde te hoog is vastgesteld.

Conclusie

De WOZ-waarde is een belangrijke factor die van invloed is op verschillende belastingen en heffingen voor woningeigenaren en eigenaren van onroerend goed. Het is daarom belangrijk om de WOZ-waarde nauwkeurig te laten vaststellen en eventueel bezwaar te maken als u het hiermee niet eens bent.

👇 Meer leuke artikelen

Plaats een reactie