Wat betekent wia

watbetekenthet
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Wat betekent WIA

WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet regelt de uitkeringen voor mensen die gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn. In dit artikel zullen we de WIA nader bekijken en de belangrijkste aspecten ervan bespreken.

Soorten uitkeringen

De WIA kent verschillende soorten uitkeringen, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. De belangrijkste uitkeringen zijn:

  • IVA – Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten: voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
  • WGA – Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten: voor mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en nog gedeeltelijk kunnen werken.

Arbeidsongeschiktheidscriteria

Om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering, moeten mensen voldoen aan bepaalde criteria voor arbeidsongeschiktheid. Deze criteria zijn onderverdeeld in de mate van arbeidsongeschiktheid en de duurzaamheid ervan. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald aan de hand van de restverdiencapaciteit en de resterende verdiencapaciteit. Duurzame arbeidsongeschiktheid houdt in dat er geen uitzicht is op herstel binnen een termijn van vijf jaar.

Re-integratie

Naast het verstrekken van uitkeringen, heeft de WIA ook als doel om mensen te stimuleren om weer aan het werk te gaan. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden tot re-integratie, bijvoorbeeld door middel van omscholing of aanpassing van werkplekken. Werkgevers zijn verplicht om zich in te zetten voor de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.

Beoordeling en keuring

De beoordeling van arbeidsongeschiktheid en het recht op een WIA-uitkering wordt uitgevoerd door het UWV. Dit gebeurt op basis van medische keuringen en vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Hierbij wordt gekeken naar de belastbaarheid van de persoon en de mogelijkheden tot werkhervatting.

Conclusie

De WIA is een belangrijke wet die ervoor zorgt dat mensen die arbeidsongeschikt raken, financieel worden ondersteund en gestimuleerd worden om weer aan het werk te gaan. Door de verschillende uitkeringsvormen en de focus op re-integratie, biedt de WIA een belangrijk vangnet voor mensen die te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid.

👇 Meer leuke artikelen

Plaats een reactie