Wat betekent voortgezet onderwijs

watbetekenthet
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Voortgezet Onderwijs

Wat is voortgezet onderwijs?

Voortgezet onderwijs is het onderwijs dat volgt op het basisonderwijs en bestaat uit verschillende niveaus, zoals vmbo, havo en vwo. Het voortgezet onderwijs is bedoeld voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar en bereidt hen voor op een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of het hoger onderwijs (hbo of universiteit).

De niveaus van het voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs kent verschillende niveaus, waarbij het niveau wordt bepaald op basis van het schooladvies van de leerling en de behaalde resultaten op de Cito-toets in groep 8 van de basisschool. De niveaus zijn:

  • VMBO: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, onderverdeeld in verschillende niveaus (BB, KB, GL en TL)
  • HAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs
  • VWO: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, met als onderverdeling atheneum en gymnasium

Leerwegen en profielen

Binnen het vmbo en havo kunnen leerlingen kiezen uit verschillende leerwegen en profielen. Leerwegen binnen het vmbo zijn bijvoorbeeld basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en theoretische leerweg. Havo- en vwo-leerlingen kiezen voor een profiel, zoals natuur en techniek, cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, of natuur en gezondheid.

Doel van het voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs heeft als doel om leerlingen verder te ontwikkelen op intellectueel, sociaal en persoonlijk vlak. Daarnaast bereidt het voortgezet onderwijs leerlingen voor op een vervolgopleiding en deelname aan de maatschappij.

Afsluiting en doorstroom

Aan het einde van het voortgezet onderwijs doen leerlingen examen. Afhankelijk van het behaalde diploma kunnen zij doorstromen naar een vervolgopleiding in het mbo, hbo of universiteit. Ook is het mogelijk om na het behalen van een vmbo-diploma door te stromen naar de havo, of na het behalen van een havo-diploma door te stromen naar het vwo.

Conclusie

Voortgezet onderwijs omvat verschillende niveaus en richtingen, waarbij leerlingen worden klaargestoomd voor een vervolgopleiding en de maatschappij. Het is een belangrijke fase in de ontwikkeling van jongeren en legt de basis voor hun toekomstige studie- en loopbaankeuzes.

👇 Meer leuke artikelen

Plaats een reactie