Wat betekent tbs

watbetekenthet
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Wat betekent tbs?

Tbs staat voor terbeschikkingstelling. Het is een maatregel die wordt opgelegd aan personen die een ernstig misdrijf hebben gepleegd en bij wie sprake is van een psychische stoornis. Tbs wordt gezien als een vorm van behandeling en beveiliging, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van herhaling van strafbare feiten.

Wanneer wordt tbs opgelegd?

Tbs wordt opgelegd wanneer een verdachte van een misdrijf niet volledig toerekeningsvatbaar wordt geacht vanwege een psychiatrische stoornis. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een persoon met een ernstige psychotische stoornis of een persoon met een persoonlijkheidsstoornis. De rechter kan tbs opleggen als hij van oordeel is dat de stoornis van invloed is geweest op het plegen van het strafbare feit.

Hoe werkt tbs?

Als tbs wordt opgelegd, wordt de veroordeelde opgenomen in een tbs-kliniek. Daar krijgt de persoon intensieve behandeling van zijn of haar psychiatrische stoornis. De behandeling is gericht op het verminderen van de kans op herhaling van strafbare feiten. Tbs kan zowel in een gesloten setting als in een meer open setting worden uitgevoerd, afhankelijk van de situatie en de mate van gevaar dat de persoon vormt voor de samenleving.

Voorwaardelijke beëindiging en verlenging

Na een periode van behandeling kan de tbs-maatregel onder voorwaarden worden beëindigd. Dit betekent dat de persoon in kwestie terugkeert in de maatschappij, maar nog wel onder toezicht staat van de reclassering. Als de behandeling niet het gewenste resultaat heeft gehad of als de persoon nog steeds een gevaar vormt voor de samenleving, kan de tbs-maatregel worden verlengd.

Verschil tussen tbs en gevangenisstraf

Het belangrijkste verschil tussen tbs en een gevangenisstraf is dat tbs gericht is op behandeling en resocialisatie, terwijl een gevangenisstraf voornamelijk gericht is op bestraffing. In een tbs-kliniek staat de behandeling van de psychiatrische stoornis centraal, terwijl in een gevangenis de nadruk ligt op het uitzitten van de opgelegde straf.

Tbs en de maatschappelijke discussie

De tbs-maatregel is regelmatig onderwerp van maatschappelijke discussie. Sommige mensen zijn van mening dat tbs-patiënten te snel weer worden vrijgelaten, terwijl anderen juist vinden dat de nadruk moet liggen op behandeling en resocialisatie. De balans tussen de veiligheid van de samenleving en de rechten van de veroordeelde is een terugkerend thema in deze discussie.

👇 Meer leuke artikelen

Plaats een reactie