Wat betekent progressief

wat betekent het
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Wat betekent progressief?

Progressief is een term die vaak wordt gebruikt in politieke, economische en sociale context. Het verwijst naar een manier van denken en handelen die gericht is op vooruitgang, verandering en verbetering. In dit artikel zullen we de betekenis en toepassingen van het begrip progressief bespreken.

Politieke betekenis

Politiek gezien verwijst progressief naar een ideologie of beweging die streeft naar sociale hervormingen, gelijke rechten en vooruitgang. Progressieve politici en partijen streven naar een rechtvaardiger samenleving, waarin iedereen gelijke kansen heeft en waar sociale en economische ongelijkheden worden aangepakt. Ze zijn vaak voorstander van progressieve belastingen, sociale voorzieningen, gelijke rechten voor minderheden en een actief milieubeleid.

Voorbeelden van progressieve politieke thema’s:

 • Verhoging van het minimumloon
 • Herziening van het belastingstelsel
 • Investeringen in duurzame energie
 • Bescherming van LGBTQ+ rechten
 • Vrouwenrechten en gendergelijkheid

Economische betekenis

Op economisch gebied verwijst progressief naar een benadering die gericht is op het bevorderen van economische groei, welvaart en gelijkheid. Progressieve economen en beleidsmakers zijn vaak voorstander van herverdeling van rijkdom, investeringen in infrastructuur en onderwijs, en het inperken van de macht van grote bedrijven.

Kenmerken van progressief economisch beleid:

 • Progressieve belastingen
 • Investeringen in onderwijs en scholing
 • Herziening van handels- en arbeidswetgeving
 • Bevordering van kleine bedrijven en lokale economie
 • Regulering van financiële sector

Sociale betekenis

Op sociaal gebied verwijst progressief naar een houding die gericht is op inclusiviteit, diversiteit en gelijke rechten voor iedereen. Progressieve denkers en activisten streven naar een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft, ongeacht achtergrond, identiteit of afkomst.

Voorbeelden van progressieve sociale thema’s:

 • Bestrijding van racisme en discriminatie
 • Bescherming van vluchtelingen en immigranten
 • Bevordering van gendergelijkheid
 • Maatregelen tegen armoede en dakloosheid
 • Bescherming van rechten van mensen met een handicap

Kortom, progressief verwijst naar een benadering waarin verandering, verbetering en gelijkheid centraal staan. Het streven naar vooruitgang op politiek, economisch en sociaal gebied is kenmerkend voor progressieve denkers en beleidsmakers.

👇 Meer leuke artikelen

Plaats een reactie