Wat betekent p.m. en a.m

watbetekenthet
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Wat betekent p.m. en a.m.?

De afkortingen p.m. en a.m. worden vaak gebruikt om de tijd aan te duiden. Het zijn afkortingen van de Latijnse woorden “post meridiem” en “ante meridiem”, wat respectievelijk “na de middag” en “voor de middag” betekent. Deze termen worden voornamelijk gebruikt in Engelstalige landen, maar zijn ook in Nederland bekend.

p.m. – post meridiem

In de context van tijd geeft p.m. aan dat het tijdstip na de middag is. Dit betekent dat het uur na 12 uur ’s middags valt. Bijvoorbeeld, 3 uur p.m. is 3 uur ’s middags. Dit wordt vaak gebruikt om aan te geven wanneer een gebeurtenis plaatsvindt in de namiddag of avond.

a.m. – ante meridiem

a.m. daarentegen duidt aan dat het tijdstip voor de middag is, dus voor 12 uur ’s middags. Bijvoorbeeld, 8 uur a.m. is 8 uur ’s ochtends. Deze afkorting wordt gebruikt om aan te geven wanneer iets in de ochtend plaatsvindt.

Verschillen tussen p.m. en a.m.

Het belangrijkste verschil tussen p.m. en a.m. is het tijdstip van de dag dat ze aanduiden. P.m. staat voor de periode na de middag, terwijl a.m. verwijst naar de periode voor de middag. Dit kan belangrijk zijn om te weten in situaties waarbij het exacte tijdstip van een gebeurtenis cruciaal is.

Voorbeelden

Om het verschil tussen p.m. en a.m. duidelijker te maken, hier zijn enkele voorbeelden:

Tijd Betekenis
2 uur p.m. 14 uur ’s middags
7 uur a.m. 7 uur ’s ochtends

In deze voorbeelden is duidelijk te zien dat p.m. en a.m. een verschil aanduiden in het tijdstip van de dag waarop iets plaatsvindt.

Conclusie

p.m. en a.m. zijn afkortingen die worden gebruikt om aan te geven of een tijdstip na of voor 12 uur ’s middags is. Het is belangrijk om te begrijpen wat deze afkortingen betekenen, vooral in een internationale context waar tijdzones en tijdsverschillen een rol spelen.

👇 Meer leuke artikelen

Plaats een reactie