Wat betekent opgeschort

watbetekenthet
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Wat betekent opgeschort?

Opgeschort is een term die vaak wordt gebruikt in verschillende contexten, zoals bijvoorbeeld bij regels, vergunningen, uitkeringen, voorschriften, enzovoort. Het betekent dat iets tijdelijk is gestopt of onderbroken, maar dat het op een later moment misschien weer hervat kan worden. Hieronder zullen we dieper ingaan op de verschillende betekenissen en toepassingen van het woord opgeschort.

Betekenis in juridische context

In de juridische context kan opgeschort worden gebruikt in verband met rechten, plichten, regels of overeenkomsten. Bijvoorbeeld, een rechter kan een vonnis opschorten, wat betekent dat de uitvoering van het vonnis tijdelijk wordt uitgesteld, meestal onder bepaalde voorwaarden. Ook kan een vergunning worden opgeschort als er bijvoorbeeld bezwaar is aangetekend tegen de verlening ervan. In dit geval kan de vergunning niet worden gebruikt totdat het bezwaar is afgehandeld.

Voorbeelden van opschorting in de juridische context:

  • Een rechter kan de straf van een veroordeelde opschorten onder voorwaarden, zoals bijvoorbeeld het volgen van een reclasseringsprogramma.
  • Een vergunning voor de bouw van een huis kan worden opgeschort als er bezwaar is aangetekend door omwonenden.

Betekenis in financiële context

In de financiële wereld kan opschorting bijvoorbeeld verwijzen naar het tijdelijk stopzetten van een uitkering, zoals bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit kan gebeuren als de ontvanger niet aan bepaalde verplichtingen voldoet, zoals het meewerken aan re-integratie activiteiten. De uitkering wordt dan opgeschort totdat de ontvanger weer aan de verplichtingen voldoet.

Voorbeelden van opschorting in de financiële context:

  • Een uitkering kan worden opgeschort als de ontvanger niet voldoet aan de verplichtingen die aan de uitkering verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld het meewerken aan re-integratie activiteiten.
  • Een bank kan de creditcard van een klant opschorten als er sprake is van verdachte transacties, totdat de situatie is opgehelderd.

Conclusie

Al met al kan opgeschort in verschillende contexten worden toegepast, waarbij het steeds verwijst naar het tijdelijk stopzetten of onderbreken van een bepaalde activiteit, regeling of overeenkomst. Vaak gebeurt dit onder bepaalde voorwaarden, en kan de opschorting op een later moment weer worden opgeheven.

👇 Meer leuke artikelen

Plaats een reactie