Wat betekent liberaal

wat betekent het
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Wat betekent liberaal?

Inleiding

Liberaal is een begrip dat vaak in politieke context wordt gebruikt. Het komt van het Latijnse woord “liber” wat vrij betekent. In de politieke zin verwijst liberalisme naar een politieke ideologie die gebaseerd is op vrijheid, individualisme, gelijkheid en de bescherming van de rechten van de mens.

Politieke liberalisme

Het politieke liberalisme ontstond in de 18e eeuw en was een reactie op het absolutisme van die tijd. Liberalen geloven in de vrijheid van het individu, gelijke kansen voor iedereen, en de beperking van de overheid. Ze streven naar een samenleving waarin ieder individu zijn of haar eigen keuzes kan maken en verantwoordelijkheid draagt voor zijn of haar eigen leven.

Belangrijke principes van het politieke liberalisme zijn:

 • Vrijheid van meningsuiting, pers en godsdienst
 • Rechtsstaat en onafhankelijke rechterlijke macht
 • Economische vrijheid en vrije markt
 • Individuele rechten en gelijkheid voor de wet

Economisch liberalisme

Naast het politieke liberalisme bestaat er ook economisch liberalisme. Dit is een stroming die zich richt op vrijhandel, vrije markt en minimale overheidsbemoeienis in de economie.

Belangrijke kenmerken van economisch liberalisme zijn:

 • Vrije markt en concurrentie
 • Beperkte rol voor de overheid in de economie
 • Privatisering van overheidsbedrijven
 • Vrijhandel en globalisering

Liberalisme in Nederland

In Nederland is liberalisme een belangrijke politieke stroming. De VVD is bijvoorbeeld een liberale partij die gebaseerd is op de principes van het liberalisme. Belangrijke thema’s voor de VVD zijn onder andere economische hervormingen, belastingverlaging en individuele vrijheid.

Liberalisme in Nederland in de praktijk:

 • De VVD streeft naar een kleine overheid en lagere belastingen
 • Zij zijn voorstander van vrijhandel en globalisering
 • De partij hecht veel waarde aan persoonlijke verantwoordelijkheid
 • Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid zijn belangrijke speerpunten

In Nederland wordt het liberalisme dus vertegenwoordigd door politieke partijen zoals de VVD. Over het algemeen kunnen we stellen dat liberale partijen zich inzetten voor individuele vrijheid, gelijke kansen voor iedereen en een beperkte overheid.

👇 Meer leuke artikelen

Plaats een reactie