Wat betekent holistisch

watbetekenthet
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Wat betekent holistisch?

Holistisch is afgeleid van het Griekse woord ‘holos’, dat ‘geheel’ betekent. Wanneer iets holistisch benaderd wordt, wordt het in zijn geheel bekeken in plaats van als afzonderlijke delen. Deze benadering is van toepassing op verschillende aspecten van het leven, waaronder geneeskunde, psychologie, milieu en spiritualiteit.

Geneeskunde

In de geneeskunde verwijst een holistische benadering naar het behandelen van de patiënt als geheel, met aandacht voor zowel lichaam als geest. Dit betekent dat niet alleen de symptomen van een ziekte worden behandeld, maar ook de onderliggende oorzaken en de algehele gezondheid van de patiënt. Holistische geneeskunde maakt gebruik van een breed scala aan therapeutische benaderingen, waaronder voeding, beweging, stressbeheersing, en complementaire en alternatieve geneeskunde.

Belangrijke principes van holistische geneeskunde:

 • Behandeling van de hele persoon, niet alleen de ziekte
 • Betrekken van de patiënt bij zijn/haar eigen genezingsproces
 • Gebruik van complementaire en alternatieve therapieën naast conventionele behandelingen
 • Erkenning van de onderlinge verbondenheid van lichaam, geest en ziel

Psychologie

In de psychologie verwijst een holistische benadering naar het begrijpen van de mens als een complex systeem van gedachten, emoties, gedragingen en omgevingsfactoren. In plaats van zich te richten op één aspect, zoals bijvoorbeeld het gedrag, erkent holistische psychologie het belang van het begrijpen van de hele persoon en zijn/haar context.

Belangrijke principes van holistische psychologie:

 • Erkenning van de vele factoren die het individu beïnvloeden
 • Aandacht voor de emotionele, spirituele en sociale aspecten van het individu
 • Focus op persoonlijke groei en transformatie
 • Gebruik van eclectische therapeutische benaderingen om recht te doen aan de complexiteit van de menselijke ervaring

Spiritualiteit

Holistische spiritualiteit verwijst naar het idee dat alle aspecten van het leven met elkaar verbonden zijn en dat het individu deel uitmaakt van een groter geheel. Het omvat het erkennen van de onderlinge afhankelijkheid van alle levende wezens en het streven naar een harmonieuze relatie met de wereld om ons heen.

Belangrijke principes van holistische spiritualiteit:

 • Erkenning van de eenheid van alle leven en respect voor alle vormen van leven
 • Dieper begrip van de eigen innerlijke wereld en de relatie tot de externe wereld
 • Streven naar vrede, harmonie en balans in alle aspecten van het leven
 • Gebruik van meditatie, gebed en rituelen om spirituele groei en verbondenheid te bevorderen

In al deze contexten verwijst holistisch naar het idee dat het geheel meer is dan de som der delen. Door het toepassen van een holistische benadering kan men een dieper begrip en een evenwichtiger aanpak bereiken in de geneeskunde, psychologie, spiritualiteit en andere aspecten van het leven.

👇 Meer leuke artikelen

Plaats een reactie