Wat betekent havo

watbetekenthet
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Wat betekent havo?

Inleiding

Havo staat voor Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Het is een niveau in het Nederlandse voortgezet onderwijs, dat zich richt op theoretisch onderwijs met een brede algemene ontwikkeling. Havo duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo) of een mbo-opleiding op niveau 4.

Kenmerken van havo

  • Havo duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het hbo of mbo niveau 4.
  • Leerlingen volgen vakken op een hoger theoretisch niveau dan vmbo, maar minder diepgaand dan vwo.
  • De nadruk ligt op een brede algemene ontwikkeling, met vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, economie, natuurkunde, enzovoort.
  • Havo heeft verschillende profielen waar leerlingen uit kunnen kiezen, zoals Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij, en Cultuur en Maatschappij.
  • Leerlingen sluiten de havo-opleiding af met een centraal eindexamen.

Profielen en vakken

Profiel Vakken
Natuur en Techniek Natuurkunde, Wiskunde B, Scheikunde, Biologie
Natuur en Gezondheid Scheikunde, Biologie, Wiskunde A, Aardrijkskunde
Economie en Maatschappij Economie, Geschiedenis, Wiskunde A, Maatschappijleer
Cultuur en Maatschappij Geschiedenis, Frans/Duits, Kunstvakken, Aardrijkskunde

Doorstroommogelijkheden na havo

Na het behalen van het havo-diploma hebben leerlingen verschillende mogelijkheden voor een vervolgopleiding.

  • Direct doorstromen naar het hbo, waarbij ze kunnen kiezen uit verschillende bacheloropleidingen.
  • Kiezen voor een mbo-opleiding op niveau 4, waarna ze alsnog kunnen doorstromen naar het hbo.
  • Evt. een tussenjaar nemen om te werken of te reizen, en daarna alsnog kiezen voor een vervolgopleiding.

Conclusie

Havo biedt leerlingen een brede theoretische opleiding met de mogelijkheid om door te stromen naar het hoger beroepsonderwijs of een mbo-opleiding op niveau 4. Met verschillende profielen en vakken leren leerlingen zich breed te ontwikkelen, voordat ze een keuze maken voor een specifieke vervolgopleiding.

👇 Meer leuke artikelen

Plaats een reactie