Wat betekent conservatieve

watbetekenthet
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Wat betekent conservatief?

Conservatief is een term die vaak wordt gebruikt in politieke, sociale en culturele context. Het kan verwijzen naar een politieke stroming, een levenshouding of een bepaalde manier van denken. In dit artikel zullen we de betekenis van het woord conservatief verkennen en de verschillende aspecten ervan belichten.

Politieke betekenis

In de politieke context verwijst conservatief naar een politieke stroming die traditionele waarden, normen en instituties wil behouden. Conservatieven hechten waarde aan stabiliteit, orde en continuïteit. Ze zijn over het algemeen terughoudend ten opzichte van verandering en hervormingen, en hechten veel belang aan het behoud van de bestaande maatschappelijke structuren.

Kenmerken van conservatieve politiek:

 • Behoud van traditionele normen en waarden
 • Vertrouwen in bestaande instituties
 • Nadruk op individuele verantwoordelijkheid
 • Belang van familie en gemeenschap
 • Houding tegenover economische ingrijpen door de overheid

Levenshouding

Naast de politieke betekenis kan conservatief ook verwijzen naar een bepaalde levenshouding. Dit houdt in dat iemand conservatief is in zijn of haar opvattingen, gedragingen en keuzes. Dit kan betrekking hebben op culturele, sociale, religieuze of morele kwesties.

Voorbeelden van conservatieve levenshouding:

 • Voorkeur voor traditionele genderrollen
 • Behoudende kledingstijl
 • Conservatieve opvattingen over seksualiteit
 • Hechten aan tradities en rituelen

Denkwijze

Tot slot kan conservatief ook verwijzen naar een bepaalde denkwijze. Dit houdt in dat iemand conservatief is in zijn of haar denken en redeneren. Conservatieve denkers zijn vaak terughoudend tegenover radicale ideeën, zijn sceptisch over snelle veranderingen en hechten veel waarde aan ervaring en traditie.

Kenmerken van conservatieve denkwijze:

 • Geneigdheid tot behoud van de status quo
 • Berusting in bestaande situaties
 • Vertrouwen in bewezen methoden en praktijken
 • Voorzichtigheid ten opzichte van vernieuwing

Conservatief zijn kan dus op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, hetzij als politieke overtuiging, levenshouding of denkwijze. Het is een breed concept dat invloed heeft op diverse aspecten van het individu en de samenleving.

👇 Meer leuke artikelen

Plaats een reactie