Wat betekent conservatief

watbetekenthet
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Wat betekent conservatief?

Definitie

Conservatief is een term die wordt gebruikt om een politieke, maatschappelijke of culturele houding te beschrijven. Het staat voor het vasthouden aan traditionele normen, waarden en instituties, en het weerstand bieden tegen verandering. In de politiek wordt conservatief vaak geassocieerd met een voorkeur voor minder overheidsbemoeienis, een sterke nadruk op individuele verantwoordelijkheid en een behoudende houding ten opzichte van veranderingen in de samenleving.

Politieke conservatisme

Politiek conservatisme is een ideologie die streeft naar het behoud van traditionele instituties, zoals het gezin, de kerk, en de nationale identiteit. Conservatieve politici zijn over het algemeen tegen ingrijpende hervormingen en veranderingen in de maatschappij en de economie. Ze zijn vaak voorstander van een kleinere overheid, lagere belastingen en een behoudende sociale en culturele agenda.

Voorbeelden van conservatieve politieke partijen:

  • Christen-Democratisch Appèl (CDA) in Nederland
  • Republikeinse Partij in de Verenigde Staten
  • Conservatieve Partij in het Verenigd Koninkrijk

Mentale conservatisme

Naast politiek conservatisme bestaat er ook mentaal conservatisme. Dit houdt in dat een persoon conservatief is in zijn of haar opvattingen en houding ten opzichte van verandering. Personen die mentaal conservatief zijn, hechten waarde aan tradities, autoriteit en stabiliteit. Ze zijn terughoudend ten aanzien van nieuwe ideeën en ontwikkelingen.

Voorbeelden van mentaal conservatieve opvattingen:

  • Voorkeur voor traditionele gezinsstructuren
  • Behoudende opvattingen over genderrollen
  • Weerstand tegen technologische vooruitgang

Cultureel conservatisme

Cultureel conservatisme slaat op het behoud van artistieke, literaire en culturele tradities. Conservatieve kunstenaars en schrijvers zetten zich af tegen experimentele en vernieuwende kunstvormen, en streven naar het behoud van esthetische en culturele waarden die zij als waardevol beschouwen.

Voorbeelden van cultureel conservatieve kunst en literatuur:

  • Realistische schilderkunst
  • Klassieke muziek en opera
  • Traditionele literaire vormen, zoals het sonnet en de sonate

Conclusie

Conservatief is een term die gebruikt wordt om een behoudende houding ten opzichte van politiek, maatschappij, cultuur en kunst te beschrijven. Of het nu gaat om politieke, mentale of culturele conservatisme, conservatieve individuen en groepen geven de voorkeur aan het behoud van bestaande normen, waarden en institutiesen zijn over het algemeen terughoudend ten opzichte van verandering en vernieuwing.

👇 Meer leuke artikelen

Plaats een reactie