Wat betekent cliche

watbetekenthet
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Wat betekent cliche?

Een cliché is een uitdrukking, idee, situatie, of karakterisering die door overmatig gebruik zijn oorspronkelijke kracht of betekenis heeft verloren. Het wordt vaak gebruikt om iets te beschrijven dat voorspelbaar, afgezaagd of stereotiep is. In de literatuur, film en kunst wordt het gebruik van clichés vaak gezien als een teken van gebrek aan originaliteit. In dit artikel zullen we verschillende aspecten van het begrip cliché behandelen.

Wat zijn voorbeelden van clichés?

Er zijn tal van voorbeelden van clichés, zowel in taalgebruik als in beeldvorming. Enkele voorbeelden zijn:

  • “Een appeltje voor de dorst”
  • “Zo trots als een pauw”
  • “Een witte raaf”
  • De slechterik die altijd een zwarte cape draagt

Deze uitdrukkingen en beeltenissen zijn zo vaak gebruikt dat ze hun impact hebben verloren.

Waarom zijn clichés problematisch?

Het gebruik van clichés kan problematisch zijn om verschillende redenen:

  • Ze kunnen leiden tot oppervlakkige en voorspelbare verhalen en beelden.
  • Ze kunnen de creativiteit en originaliteit van de schrijver of kunstenaar belemmeren.
  • Ze kunnen stereotypen versterken in plaats van ze te doorbreken.

Hoe kunnen clichés vermeden worden?

Om clichés te vermijden, kunnen schrijvers en kunstenaars proberen originele, frisse en onverwachte benaderingen te vinden. Enkele tips om clichés te vermijden zijn:

  1. Probeer nieuwe metaforen en uitdrukkingen te bedenken in plaats van terug te vallen op bekende clichés.
  2. Probeer personeel en situaties te karakteriseren op een manier die uniek en verrassend is.
  3. Wees bewust van de conventionele verhaallijnen en tropen en probeer ze te ondermijnen of op zijn kop te zetten.

Conclusie

Clichés zijn wijdverbreide en afgezaagde uitdrukkingen, ideeën en beeltenissen die hun impact hebben verloren door overmatig gebruik. Ze worden vaak gezien als een teken van gebrek aan originaliteit in de literatuur, film en kunst. Het vermijden van clichés vereist creativiteit, originaliteit en bewustzijn van conventionele tropen en verhaallijnen.

👇 Meer leuke artikelen

Plaats een reactie