Wat betekent circa

watbetekenthet
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Wat betekent circa?

De term ‘circa’ komt veel voor in verschillende contexten, zoals in geschiedenis, wetenschappelijk onderzoek, kunst, en bij het maken van schattingen. ‘Circa’ komt uit het Latijn en betekent ‘ongeveer’ of ‘rond’. Het wordt vaak gebruikt om aan te geven dat een bepaald getal, datum of ander gegeven niet precies bekend is, maar dat het een geschatte waarde betreft. In dit artikel behandelen we de betekenis van circa in verschillende contexten.

Historisch gebruik van circa

Historici gebruiken vaak de term ‘circa’ om aan te geven dat een bepaalde gebeurtenis of datum niet exact bekend is. Bijvoorbeeld, een historisch document kan aangeven dat een bepaalde gebeurtenis plaatsvond ‘circa 1500’, wat betekent dat het waarschijnlijk in de buurt van het jaar 1500 plaatsvond, maar niet precies in dat jaar. Dit geeft historici de ruimte om te werken met schattingen en aannames in hun onderzoek.

Wetenschappelijk gebruik van circa

In de wetenschap wordt de term ‘circa’ vaak gebruikt bij het maken van schattingen en bij het rapporteren van onzekere resultaten. Bijvoorbeeld, een onderzoeker kan aangeven dat een bepaalde stof een smeltpunt heeft van ‘circa 100 graden Celsius’, wat aangeeft dat het smeltpunt niet precies bekend is, maar ergens in de buurt van 100 graden ligt. Dit helpt andere onderzoekers om de resultaten van het onderzoek op de juiste waarde te schatten.

Kunst en schattingen

In de kunstwereld wordt ‘circa’ vaak gebruikt bij de datering van kunstwerken. Als een schilderij gedateerd is als ‘circa 1700’, betekent dit dat het schilderij rond het jaar 1700 gemaakt is, maar niet precies in dat jaar. Ook bij het taxeren van kunstwerken wordt ‘circa’ vaak gebruikt om aan te geven dat de waarde van een kunstwerk niet exact bekend is, maar dat het een schatting betreft.

Al met al is de term ‘circa’ een handige manier om aan te geven dat een bepaalde waarde geschat is, en niet exact bekend. Het biedt ruimte voor interpretatie en maakt het mogelijk om toch met een zekere mate van nauwkeurigheid te werken, zelfs als de exacte gegevens ontbreken.

👇 Meer leuke artikelen

Plaats een reactie