Wat betekent bhv

watbetekenthet
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Wat betekent BHV?

BHV staat voor Bedrijfshulpverlening. Het is een afkorting die gebruikt wordt om de interne hulpverlening in een organisatie aan te duiden. BHV’ers zijn opgeleid om bij calamiteiten binnen een bedrijf of organisatie eerste hulp te kunnen verlenen, brand te bestrijden en eventueel in noodsituaties te evacueren. Hieronder behandelen we verschillende aspecten van BHV.

Training en opleiding

Om BHV’er te worden, volgen medewerkers een opleiding waarin ze getraind worden in EHBO, brandbestrijding en ontruiming. Deze opleidingen worden gegeven door erkende BHV-trainingsinstituten en bevatten zowel theoretische als praktische lessen.

Onderdelen van de BHV-opleiding

  • Eerste hulp bij ongevallen
  • Brandbestrijding en -preventie
  • Ontruimingsoefeningen
  • Communicatie en alarmering

Verantwoordelijkheden van BHV’ers

BHV’ers hebben verschillende verantwoordelijkheden binnen een bedrijf of organisatie, waaronder:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen of medische noodsituaties
  • Het bestrijden van een beginnende brand met behulp van aanwezige blusmiddelen
  • Het alarmeren en evacueren van medewerkers bij noodsituaties zoals brand of explosiegevaar
  • Het assisteren van professionele hulpdiensten bij aankomst

Wettelijke verplichting

In Nederland is het verplicht voor werkgevers om BHV’ers aan te stellen binnen hun organisatie, volgens de Arbowet. De hoeveelheid BHV’ers die vereist zijn hangt af van de grootte en risico’s van het bedrijf.

Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Om te bepalen hoeveel BHV’ers er in een organisatie nodig zijn, wordt er een RI&E uitgevoerd. Hierbij worden de risico’s binnen een organisatie geïnventariseerd en geëvalueerd, zodat hierop de BHV-organisatie en -plan kan worden afgestemd.

👇 Meer leuke artikelen

Plaats een reactie