Wat betekent aow

wat betekent het
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Wat betekent AOW?

De AOW staat voor Algemene Ouderdomswet en is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop iemand recht heeft op AOW. Vanaf dat moment ontvangt men maandelijks een uitkering van de overheid, als aanvulling op het inkomen. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de betekenis en de verschillende aspecten van de AOW.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop men recht heeft op AOW. De AOW-leeftijd wordt geleidelijk verhoogd. In 2021 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting, dus kan deze verder stijgen. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is een tool beschikbaar waarmee men de AOW-leeftijd kan berekenen op basis van de geboortedatum.

Voorwaarden voor AOW

Niet iedereen heeft automatisch recht op AOW. Er gelden bepaalde voorwaarden, zoals een minimum aantal jaren verblijf in Nederland en/of bepaalde verzekeringen. Ook kan het inkomen van de partner invloed hebben op de hoogte van de AOW-uitkering. Op de website van de SVB is uitgebreide informatie te vinden over de voorwaarden voor AOW.

Hoogte van de AOW-uitkering

De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal jaren dat men verzekerd is geweest, het inkomen en de samenstelling van het huishouden. In 2021 bedraagt de bruto AOW voor alleenstaanden 1.285,66 euro per maand. Voor gehuwden of samenwonenden is dit 886,67 euro per persoon.

Aanvullend pensioen

Voor veel mensen is de AOW-uitkering niet voldoende om van rond te komen. Daarom is het aan te raden om ook aanvullend pensioen op te bouwen, bijvoorbeeld via een pensioenregeling bij de werkgever of door zelf te sparen of te beleggen. Zo kan men ook na het bereiken van de AOW-leeftijd comfortabel blijven leven.

Conclusie

De AOW is een belangrijk onderdeel van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel, en biedt een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Het is van belang om op tijd te informeren over de voorwaarden en hoogte van de AOW-uitkering, en eventueel aanvullende maatregelen te nemen om na het bereiken van de AOW-leeftijd financieel goed te kunnen blijven functioneren.

👇 Meer leuke artikelen

Plaats een reactie